November 13, 2019

1e Dag van de studenten beweging (13/11/2019)

Op 18 oktober kregen we de 19e keer de dag van de jeugdbeweging.
Als Studiant vinden wij dat een dag van de studentenbeweging niet kan achterblijven!

70 jaar

1968, het jaar waarin in onze contreien het woord 'studentenbeweging' een revolutie teweeg bracht.
In 1989 werd dit nog eens (there is always an Asian better than you) in vergroting over gedaan op het Tiananmenplein in China.Om het ludieke luik niet te vergeten, kiezen we daarom een andere datum: de woensdag het dichtste bij 16 november.

138 studenten vochten toen met rot fruit en rookbommen voor alle studenten!
Het protest was vooral gericht tegen een verhoging van de bierprijs: van 2 naar 3 frank!
En tegen het verminderen van de zichtbaarheid van de politie (de witte hoeden waren al eens een waarschuwingssignaal als je, toen nog illegale, studentikoze activiteiten had).
Voor wie de euro nog niet is gevallen: de slag om het gravensteen is voor ons deze mijlpaal.

De brandweer kwam er aan te pas om de studenten te ontzetten (beeld: Universiteitsarchief UGent)

Uilenspiegel

In navolging hiervan roepen we alle studenten op om vandaag, 13 november, vanaf 14u30, telkens ze een leslokaal betreden, een agent zien (combi of kantoor mag ook) of een pint drinken 'Uilenspiegel' te scanderen!

Bij de originele bezetting stonden De Gentse politie en dito brandweer machteloos, de Rijkswacht uit Dendermonde kwam er aan te pas.
De studenten werden trouwens niet vervolgd, door sympathie van de inwoners én omdat het gemeentebestuur de grap wel kon smaken.

Gravensteenfeesten

We kozen onze datum niet toevallig.
Onze vrienden van SeniorenKonvent Ghendt vieren immers op deze datum de Gravensteenfeesten.
Met onze actie willen we dit niet kapen, maar hun voorgangers (en hen) net eren!
De herbezetting, de stoet en de fanfare mag zeker een aantrekking vormen voor studenten uit heel Vlaanderen!

NB: Kris, dit jaar moet ge u niet overgeven.

Meer info?
Kijk even op de website van SK Ghendt (achter het klikje)