July 10, 2019

Merho laat los

Merho laat los

In december van vorig jaar (en nazinderend tot in maart) grote paniek in het Vlaamse striplandschap: Merho gaat met pensioen!
Of dat nieuws brachten de verschillende persagentschappen dan toch.

© Standaard Uitgeverij, De Kiekeboes

Het Stripfestival in Zoersel, gewijd aan voormalig inwoner Merho, kreeg als cadeautje de tentoonstelling 'De Kiekeboes in 't stad' in bruikleen.
't Stad, de bakermat van de stripreeks, mocht deze als eerste laten zien in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Pensioen

Waar komt nu die misvatting vandaan dat Merho met pensioen zou gaan?

Vorig jaar verhuisde Merho en zijn tekenstudio van Zoersel naar Brasschaat.
Het was toen al duidelijk dat de reeks niet meer op dezelfde manier zou worden gemaakt, hij zou immers zijn ploeg medewerkers uitbreiden.
Wat de pers toen niet wist, was dat de geestelijke vader en Standaard Uitgeverij achter de schermen al volop werkten aan het nieuwe team.
De ongelukkige artikels strooiden dus behoorlijk wat roet in het eten, met een lawine aan sollicitaties.

Hoe het nu verder gaat?

Merho zelf zal zich toespitsen op de redactie van de scenario's en de eindcontrole.
Inkleuring is nog steeds de hand van dochter Ine Merhottein en de digitale inkt vloeit uit de pen van Jos Vanspauwen.
Met die beweging wil hij het aantal afgewerkte albums per jaar terug opvoeren, zonder aan kwaliteit te verliezen.
Daarbuiten zien we vooral oude bekenden terugkomen, zij het dan in een vastere bezetting.
In december verschijnt deel 154 'Iemand moet het doen', een scenario van de meester himself en met de tekenhand van Thomas Du Caju.
Voor 2020 staan er 2 albums op de planken: 'In troebel water', een scenario van Peter Van Gucht, waar Kristof Fagard een verhaal uit destilleert. En 'Blauw Blauw' dat de -deeltijdse- terugkomst van Steve Van Bael aankondigt, naar een scenario van Bruno De Roover.
De toekomst is dus verzekerd, met Rob als kapitein van een groeiende groep enthousiastelingen.

Agenda:
'De Kiekeboes in 't stad', tot 8 augustus in de bibliotheek van Zoersel